Equipo humà

El nostre despatx es prea de ser un equip compost per professionals de l’àmbit fiscal, laboral i comptable, amb un alt grau d’experiència en el tracte amb els clients i amb les Administracions Públiques. Així mateix, els nostres professionals podran atindre als clients en diversos idiomes.
Tots, sense excepció, estan imbuïts d’una cultura de total compromís amb el client, sense més límits que els que imposa l’ètica professional.

Eutimio Carrió
Departament Fiscal i Comptable

Eutimio Carrió

administracion@eutimiocarrio.com
Raquel Mas
Departament Laboral

Raquel Mas

raquel@eutimiocarrio.com
Elena Marinova
Departament Comptable

Elena Marinova

contabilidad@eutimiocarrio.com
Vanesa Moll
Departament Comptable

Vanesa Moll

contabilidad2@eutimiocarrio.com