Què podem fer per tu

El funcionament de la nostra signatura està orientat per i per als nostres clients. Els nostres professionals tenen clara vocació d’aconseguir una total satisfacció del client, oferint un servei integral i eficient que ajude a aconseguir els seus objectius..

Pretenem
tindre i oferir:

Coneixement profund de les necessitats dels nostres clients.

Accessibilitat i total disponibilitat per als nostres clients.

Proactivitat i diligència en la relació amb els nostres clients.

Rapidesa i eficàcia en el servei.

Tracte personal amb el client.

b7
Servei integral d’assessoria fiscal dirigit a empreses, autònoms, entitats i particulars amb la finalitat d’optimitzar la liquidació dels tributs, tant locals com estatals.

Estudi previ sobre la forma jurídica més adequada.
Impost sobre la Renda.
Impost sobre la Renda de No Residents.
Impost sobre el Patrimoni.
Impost de societats.
Impost sobre el Valor Afegit.
Retencions.
Declaracions Informatives.
Recursos.
Assessorament i assistència a Inspeccions davant l’Agència Tributària.
Reclamacions Economicoadministratives.

1
Servei integral d’assessoria laboral dirigit a empreses, autònoms i entitats.

Gestió de nòmines, assegurances socials, contractes, quitances, etc,…
Gestió amb la Seguretat Social.
Acomiadaments.
Assessorament i assistència a Inspeccions de Treball.
Tramitació de parts d’Incapacitat Temporal per sistema RED .
Tramitació d’accidents de treball a través de Delta.
Expedients de Regulació d’Ocupació.

service-7
Servei integral d’assessoria comptable dirigit a empreses, autònoms i entitats.

Comptabilitat oficial segons Pla General Comptable.
Elaboració i Legalització de Llibres Oficials.
Confecció i Depòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil.
Estats comptables: Balanços i Comptes de Resultats.
Elaboració i posada al dia de comptabilitats endarrerides.

Constitució de Societats.
Modificació d’Estatuts.
Liquidació, Fusió i Escissió de Societats.
Estudi dels diversos tipus de societats i entitats, per a aplicar-ho a cada cas en particular.

service-6
Per a qualsevol altre servei, disposem d’acords de col·laboració amb els millors professionals en cada especialitat.

Emprenedors

T’assessorem sobre quina opció és la més beneficiosa per al teu negoci. Aprofita aquesta oportunitat, si et dones d’alta amb nosaltres la primera cita és gratuïta.

Reserva una cita.